MINAMOTO AKITADA HONYAKI DX EDOUSUBA
   MINAMOTO AKITADA HONYAKI EDOUSUBA
   MINAMOTO AKITADA AOHAGANE DX EDOUSUBA
   MINAMOTO AKITADA HONTANREN EDOUSUBA